Kontakt

Vill du beställa rådgivning eller andra av mina tjänster alternativt har några frågor så tar vi första kontakten via formuläret. Känner du behov av telefonkontakt så ordnar vi det genom att boka tid för ett gratis inledande telefonsamtal på max 15 minuter (din operatörs samtalsavgifter tillkommer). Bokade samtal är av behov eftersom jag ofta har telefonen avstängd pga klientarbeten och för att kunna ge mina klienter full fokus.